More designs and prices upon request Contact us at: batik.bimasakti@yahoo.com
 

Motif Sekar Jagad

 
 

Motif Sido Asih

 

Motif Sido Luhur

 

Motif Alas-alasan

 
 

Motif Pisang Raja

 

Motif Adiluhung

 
       
 

Motif Anggur

 
 

Motif Sido Mukti

 

Motif Babon Angkrem

 
       
 
Copyright 2008, Bimasakti