Motif Cuwiri

 
 

Motif Delima Kembang Pacar

 

Motif Delima Rining

 

Motif Godeg

 
 

Motif Kesatriyan

 

Motif Kawung Picis Trimina

 
       
 

Motif Kawung Sisik

 
 

Motif Keong Renteng

 

Motif Kokrosono Cantel

 
     
 
Copyright 2008, Bimasakti